• sv
  • et
  • en
  • fr
  • fi
  • nb

   VID RÄTT ANVÄNDNING ÄR TRÄ ETT AV VÅRA STARKASTE, VACKRASTE, HÅLLBARASTE... 

… och förmånligaste byggnadsmaterial. Precis som andra nordiska folk har även esterna under flera årtusenden byggt sina hus av timmer, genom knuttimring. Den gamla hantverkskonsten har inte gått förlorad - vi kan bygga hus som här i vårt hårda klimat har varit högt uppskattade ända sedan gamla tider. Vi erbjuder handtimrade hus främst i tre olika färdighetsgrader.

Hus

Timmerstomme

....som inkluderar följande: väggar, balkar, dymlingar, lindrev mellan timmervarven och gåtar till dörrar/fönster.

Färdigt klimatskal

...som förutom det ovan sagda även inkluderar montering av timmerstommen och takkonstruktionen.

Nyckelfärdigt hus

Allt från samma leverantör, från byggritningar till invändiga finisharbeten. Inget behov att anlita olika hantverkare för olika uppgifter. Vi svarar för slutkvaliteten.