ÕPPETALU

Esmärgiks on rajada koolitus-õppekeskus kus on võimalik saada informatsiooni, mida maal teha ja kuidas oma eluga edasi minna. Põhilisteks tegevussuundadeks ja pakutavateks teenusteks on:

– Individuaalõpe (töö ja puhkus uues kuues). Personaalne lähenemine igale juhtumile, parimad lektorid, esinejad vastavalt konkreetsele soovile.

– Puhke- ja tervisekeskus. Personaalne lähenemine, tervislik toitumine, tegevuspuhkus.

– Näidistootmine (astelpaju-, marja- ja kalakasvatus). Pilootprojektide läbiviimine erinevate tegevuste võimalikkusest ja tasuvusest.

– Nõuandekeskus. Läbiviidud pilootprojektide tasuvusest ja riskidest reaalselt kogetud ja kogutud info jagamine.

ÜHE (ELU)MAJA TAASTAMINE

Esmaseks ülesandeks talu taastamisel oli hoonete päästmine. Kuigi pealtnäha suhteliselt heas korras, pakkusid nad tööde edenedes üha uusi üllatusi nii heas kui halvas.

REHIELAMU

Rehielamu esmamärkimine pärineb 19. sajandi keskpaigast, mil see oli Päidla mõisa renditalu. 20. sajandi algupoolel erastati talu esimest korda. Talukompleksi keskuse moodustab peahoone, mille katuse alla mahtusid tall, rehealune, rehetuba koos säilinud reheahjuga, kuivati ning kambrid. Hoone on rohkem kui 150 aasta jooksul mitmeid kordi ümber ehitatud. Kõige hiljem on muudetud kambrite osa, ilmselt on see pärast tulekahju üles ehitatud. Renoveerimist sai alustatud uue laastukatuse panemisest 2003. aasta sügisel. Ehitustööd jätkuvad – nüüdseks on veel vahetatud seinapalke, parandatud aampalke, parandatud ahi, lisaks hulgaliselt koristus- ja lammutustöid.

SUITSUSAUN

Saun oli hoonetest kõige paremini säilinud. Oma aja kohta on omapärane üsna avar eesruum. 2004. aasta suvel sai ehitatud uus ahi ja pandud uus laastukatus. Sauna juurde rajati tiik.

KÕRVALHOONED

Kõrvalhoonetest on säilinud laut-kuur ja küün-ait koos selle all asuva avara juurviljakeldriga. Hävinenud on laut, selle otsas paiknenud sepikoda ning ait. Ait on plaanis endisele kohale uuesti ehitada, kuid seekord elamuna.

MAAKASUTUS

Talumaade kasutuselevõtuks tuli söötis maad uuesti kasutuskõlbulikeks muuta. Kõigepealt sai maha võetud hulganisti võsa. Kunagistest põllumaadest on tänaseks saanud niidetud heinamaad.