RENOVEERIMINE

Eestis alustati palkehitusega umbes 3800 aastat tagasi. Ühtki nii vana ehitist küll säilinud pole kuid sel ajal tulid maakeelde (eesti keelde) laensõnad nagu näiteks sein (kuna varem elati püstkojas mille seinad on tetavasti längus, puudus varem vajadus vertikaalse seina mõiste järele). Leitud on 800 aastaseid palkehitisi, näiteks Lõhavere linnamäelt. Selles ehitises oli kasutatud koerakaela- ja laonurga tappe. Kuna eestlased on metsarahvas, (ka praegu on eestis metsaga kaetud maad pindalalt rohkem kui lagedat), siis on oma eluasemeid ja kõrvalhooneid ehitatud ikka palgist alates pronksiajast kuni tänapäevani välja.

Majand OÜ pakub teie ajahambast puretud hoone renoveerimisel oma oskusteavet. Teostame töid alates maakivi vundamendi taastamisest kuni katusepaigalduseni välja. Anname ka konsultatsiooni hoone taastamiseks vajaminevate tööde kindlakstegemisel.

Kuna hoone säilimise seisukohast on katus üks olulisemaid tegureid, siis toodame ise katuse tarvis laaste ja lippe.

Kõikidele soovitud ehitusobjektidele teeme konkreetse hinnapakkumise pärast mõõdistamist ja keerukuse hindamist.

Laastu ja lipi hinnad võivad muutuda vastavalt metsamaterjali hinna muutumisele. Korraliku katuse ehituseks tuleb arvestada materjali kadudega,mis sõltub katusekuju keerukusest.