PROSESSI

1. Mäntyhirsi, läpimitta 27-45 cm ostetaan talvella RMK:lta (valtion metsäkeskukselta) ja se on peräisin Kaakkois-Viron metsistä

2. Hirret särmätään sahalla 210 mm läpimittaan

3. Sahatut hirret pinotaan ja kuivataan luonnollisesti

4. Talo tuotantoprosessin aikana

5. Talon rakentaminen

6. Valmis talo

TAPIN VALMISTUS