PROCESSBESKRIVNING

1. Furustockar med diameter 27-45 cm köps in vintertid från RMK (Estlands Statliga Skogsförvaltningscentrum) och kommer från sydöstra Estlands skogar

2. Stockarna kantsågas till tjockleken 210 mm

3. De sågade stockarna lagras och får torka på naturlig väg

4. Huset under tillverkning

5. Huset under montering

6. Färdigt hus

KNUTHALSINING