VID RÄTT ANVÄNDNING ÄR TRÄ ETT AV VÅRA STARKASTE, VACKRASTE, HÅLLBARASTE...

… och förmånligaste byggnadsmaterial. Precis som andra nordiska folk har även esterna under flera årtusenden byggt sina hus av timmer, genom knuttimring. Den gamla hantverkskonsten har inte gått förlorad - vi kan bygga hus som här i vårt hårda klimat har varit högt uppskattade ända sedan gamla tider. Vi erbjuder handtimrade hus främst i tre olika färdighetsgrader.